Music reviews

 

 

CD-OMTALER

 

 

In Evening Air

 

En plate man bare må ha. (...) en spennende og imponerende plate, en kjede av fortettede komposisjoner som hver for seg skisserer en komponistprofil eller sammenfatter en musikalsk tendens. (...) Aases tolkninger er klare og tydelige og gir god oversikt (...). Dette er en forbilledlig utgivelse.

 

Peter Larsen, Bergens Tidende

 

 

 

Aase viser seg å være en mester i den myriaden av stilarter han har samlet (...).

 

Martin Anderson, Klassisk Musikkmagasin

 

 

Øyvind Aase er kjent for å lage annerledes cd-er. (...). Prosjektet hans denne gangen er imponerende som klingende pedagogikk.

 

Tron Jensen, Dagens Næringsliv

 

 

Alf Hurum: Fandango

 

Marianne Beate Kielland synger nydelig og gjør romansene til fine enkeltstående karakterstykker. (...). Pianist Øyvind Aase sørge[r] for ypperlig pianofølge.

 

May Sissel Andersen, Hamar Arbeiderblad

 

 

Alf Hurum: A Musical Painter

 

Norsk musikkliv har litt å takke Øyvind Aase for. Ikke minst at han har tatt for seg Alf Hurums kammermusikk. (...). Aases tolkninger av Hurums musikk er utsøkte. Og han yder denne komponisten full rettferdighet med sitt flotte spill. Han har tydelig satt seg godt inn i denne komponistens musikalske verden. Denne forholdsvis unge pianisten viser en modenhet og fin evne til å formidle det lyriske i denne musikken. Hurums komposisjoner er detaljrike, og Aase gjør denne musikken levende. Denne dobbelt-CD'en er både vakker og musikkhistorisk viktig.

 

Trond Erikson, Øvre Smaalenene

 

 

Pianisten Øyvind Aase har gjort Hurums musikk til sin. (...). En stor personlig innsats ligger bak den nye dobbelt-CDen. Aase har forståelse for egenarten i Hurums tonespråk ved at han både spiller ut de poetiske og de dramatiske sidene i verkene. Han tar frem klang og dynamikk i et omfang og på en måte som avdekker de musikalske spenningsfeltene.

 

Idar Karevold, Aftenposten

 

 

Den bergensfødte pianisten Øyvind Aase (...) tok initiativet til og har stått sentralt i et meget prisverdig arbeid for å bringe komponisten Alf Hurums musikk frem fra glemselen. (...). Aase har tydeligvis levd seg grundig inn i Hurums toneverden, og understreker både klangraffinementet, uttrykksfylden og dramatikken.

 

Hans H. Rowe, Bergens Tidende

 

 

 

Alf Hurum: Samlede verker for fiolin og klaver

 

Frodig kammermusikk - Innspillingen er preget av kunstnerisk nerve og begeistring. Det er grunn til å lytte til den fordi den vitaliserer musikk som sjelden blir fremført. At noen tar opp verker fra denne tiden, er av stor betydning (...). Når de klinger med engasjement, får de bemerkelsesverdig gjennomslag.

 

Idar Karevold, Aftenposten

 

 

Bjørnen Paddingtons første konsert /Historien om Babar

 

Her er det Francis Poulencs (...) glitrende musikk like glitrende framført av de to utøverne.

 

Astrid Holen, Arabesk

 

 

KONSERTOMTALER (utvalg)

Komponister i alfabetisk rekkefølge

 

Ludwig van Beethoven: Klaversonate i G-dur, op. 79

Håkonshallen, Bergen

 

han leverte elegante passasjer i et for øvrig energisk spill.

 

Valter Aamodt, Bergens Tidende

 

Ludwig van Beethoven: Sonate for klaver og fiolin i c-moll,

op. 30 nr. 2

Brahesalen, Jönköping

 

I Beethovens c-moll var det väl bäddat för att pianisten skulle fira verkliga triumfer i både formskön temabehandling och dramatisk ödesstämning (...).

 

Henrik Persson, Jönköpings-Posten

 

Edvard Grieg: Klaversonate i e-moll, op. 7

Håkonshallen, Bergen

 

Med et ganske bredt uttrykksregister ga han sonaten en dynamisk og klanglig godt nyansert gjengivelse. Mykt og fint klang menuettens mellomdel og partier både i andanten og finalen.

 

Valter Aamodt, Bergens Tidende

 

W. A. Mozart: Klaverkonsert i d-moll, K. 466

Collegium Musicum

Håkonshallen, Bergen

 

hans spill er preget av en dybde og naturlig myndighet som ga likevekt og tyngde til den jagende uro i nettopp denne klaverkonserten.

 

Anton Chr. Meyer, Morgenavisen

 

Franz Schubert: Klaversonate i A-dur op. posth. 120

Håkonshallen, Bergen

 

anslaget [var] meget fleksibelt og nyansert, og finalesatsen ble særdeles livfull med både mandighet og romantisk ynde.

 

Valter Aamodt, Bergens Tidende

 

 

Robert Schumann: Davidsbündlertänze op. 6

Universitetets Aula, Oslo

 

i Øyvind Aases tolkning fikk disse atten stykkene all den glede og spontanitet, alle de betagende stemninger og fantasifulle kontraster som preger dem så dypt. I all sin mangfoldighet og lengde er det et krevende verk å spille, men Øyvind Aase mestret vanskelighetene med overlegen beherskelse, og han holdt interessen fanget fra først til sist.

 

Thoralf Norheim, Aftenposten

 

Øyvind Aase vant en ny seier. Igjen kom hans evne til musikalsk karakteristikk foredraget stort til gode.

 

Conrad Baden, Morgenbladet

 

 

Robert Schumann: Carnaval op. 9

Troldsalen, Bergen

 

Tolkningen var i alt sitt mangfold overbevisende, hvor skiftende stemninger fikk synge fritt ut.

 

Sigvard C. Lepsøe, Bergens Tidende

 

 

Dmitrij Sjostakovitsj: Klaverkonsert nr. 2

Bergen Filharmoniske Orkester

Grieghallen, Bergen

 

den sterkt personlig pregede tolkningen, intenst opplevd og spilt med full beherskelse av de tekniske vanskene, i et samspill med orkesteret så sikkert at begge parter kunne hengi seg helt i utformingen av det musikalske stoffet, var den best tenkelige avslutningen på en festlig konsert.

 

Anton Chr. Meyer, Morgenavisen

 

 

Igor Stravinskij: Duo concertant

Brahesalen, Jönköping, Sverige

Med Birthe Jonsson, fiolin

 

vad vi kanske mest minns i denna något exotiskt och modernistiskt influerade komposition är utan tvivel artisternas hängivna sammansvetsning av pianots och violinens såvitt skilda roller till ett samlat och homogent flöde (...).

 

Henrik Persson, Jönköpings-Posten

 

 

CD REVIEWS

 

English versions to be further updated

 

In Evening Air

 

A record that is a must. (...) an exciting and impressing record, a succession of condensed compositions, each one of them outlining a composer profile or summing up a musical trend. (...) Aase`s interpretations are bright and distinct and convey a good survey (...). This is an exemplary production.

 

Peter Larsen, Bergens Tidende

 

 

 

Aase shows himself as a master in handling the myriads of styles he has collected (...).

 

Martin Anderson, Klassisk Musikkmagasin

 

 

 

Øyvind Aase is well known for making CDs of a different kind. (...). His project on this occasion conveys musical education in an impressing way.

 

Tron Jensen, Dagens Næringsliv

Copyright © All Rights Reserved