Book reviews

FILOSOF PÅ RØDT LYS



Filosof på rødt lys gjev oss ein blomekrans av illustrasjonar og byr på eit ljosberande innblikk i livsverket til Haaland. Høgst leseverdig. Lesaren står att med eit portrett av eit uvanleg menneske som sameinte tanke, liv og handling som få andre i Noreg. (...). Som heilskap er dette ei bok som forlaget har gjort ekstra delikat gjennom ein forseggjord bokbunad. Aase reiser Haaland eit tankevekkjande monument (...).


Bernt Hagtvet, Dag og Tid, 06.04.2018



Rikholdig bok om en av byens store sønner, (...). Aases styrke er at han kjenner byen og byens nære historie godt. (...). Les gjerne Øyvind Aases fortjenstfulle bok om Arild Haaland. Boka sammenfatter kostelig og viktig samtidshistorie fra den forunderlige (...) byen der vest i landet.


Anders Neraal, BOK365 2018


PÅ MANGE STRENGER


Bergens Musikklærerforening markerte 7. september sitt 100 års jubileum! I regi av foreningen har Øyvind Aase mesterlig forfattet et historisk dokument; en imponerende bok (...). Dette er vital lesning og en virkelig kilde til inspirasjon for vårt virke. Boken viser hvilken bærebjelke musikklærerforeningen i Bergen har vært i norsk musikkliv og i samfunnslivet for øvrig.


Rune Knoff, Musikkpedagogen, nr. 3 2013



ET MAGISK SPILL


Uvanlige skriftstykker om musikk (...). Man stilles overfor en rekke til dels overraskende observasjoner og får med det et annerledes blikk på musikk enn det man til daglig har(...). Alt i alt en artig innfallsvinkel til musikk - boken vil nok interessere den allment samfunnsinteresserte vel så mye som musikkelskeren.


Pål Gulbrandsen, Tidsskrift for Den norske lægeforening (musikknummeret), nr. 10 2000

Copyright © All Rights Reserved