Concert reviewsLudwig van Beethoven: Klaversonate i Ess-dur, op. 7

Håkonshallen, Bergen


Aase fremførte [sonaten] med en uttalt vilje til uttrykk. En velpleiet anslagsteknikk, i sær i de svakere stykegrader, samt tydelig og distinkt artikulasjon kjennetegnet hans spill. Sammen med en forholdsvis sparsom pedalbruk bidro dette til å gi spillet klarhet og oversikt.

Tore Lund, Bergens Arbeiderblad


Ludwig van Beethoven: Klaversonate i Ass-dur, op. 26

Håkonshallen, Bergen


[A]t den unge Øyvind Aase (...) kunne gi [sonaten] en så vektig tolkning, er i seg selv beundringsverdig. Med stor dynamisk spennvidde bygde han bro mellom svære klanglige og styrkemessige ytterpunkter, og hans spill var gjennomstrømmet av en egen viril varme som fengslet sterkt. 

Anton Chr. Meyer, Morgenavisen


Aase hadde oppgaven å tolke den skjønne Sonate [i] Ass-dur op. 26, en oppgave han kom bemerkelsesverdig godt fra. Velberegnet og behersket dynamikk, følsomt anslag og poetisk uttrykk var fremtredende trekk i hans tolkning.

Valter Aamodt, Bergens Tidende


Ludwig van Beethoven: Klaversonate i G-dur, op. 79

Håkonshallen, Bergen


[H]an leverte elegante passasjer i et for øvrig energisk spill.

Valter Aamodt, Bergens Tidende


Ludwig van Beethoven: Klaversonate i A-dur, op. 101

Håkonshallen, Bergen

Universitetets Aula, Oslo


Øyvind Aase (...) artikulerte fint andre satsen med de huggende rytmer, adagioen fikk sitt rette innadvendte uttrykk, og finalen det robuste preg med store dynamiske kontraster. Teknikken solid, med klarhet i passasjer og poyfone partier.

Valter Aamodt, Bergens Tidende


Beethovens sonate i A-dur ble formet med stor omtenksomhet for klang og mellomstemmer. Hans tolkningsmessige utsving virket veloverveid, (...). dette [var] en fremføring hvor Beethovens brå skiftninger og opphøyde utsyn kom godt til sin rett.

Morten Gaathaug, Aftenposten


Ludwig van Beethoven: Sonate for klaver og fiolin i c-moll,

op. 30 nr. 2

Brahesalen, Jönköping

Med Birthe Jonsson, fiolin


I Beethovens c-moll var det väl bäddat för att pianisten skulle fira verkliga triumfer i både formskön temabehandling och dramatisk ödesstämning (...).

Henrik Persson, Jönköpings-Posten


Johannes Brahms: Sonate for klarinett og klaver i Ess-dur, op.

120 nr. 2

Drammen Folkebibliotek (Musikkens Venner)

Høvikodden, Bærum

Med Kjell Magne Andersen, klarinett


Aases klaverspill var (...) av høy klasse (...) med et delikat anslag og en kammermusikalsk spillestil som løftet konserten ytterligere.

Martin Haug, Drammens Tidende - Buskeruds Blad


Samspillet var (...) det aller beste.

Sverre Ørstavik, Asker og Bærums Budstikke


Edvard Grieg: Klaversonate i e-moll, op. 7

Håkonshallen, Bergen


Med et ganske bredt uttrykksregister ga han sonaten en dynamisk og klanglig godt nyansert gjengivelse. Mykt og fint klang menuettens mellomdel og partier både i andanten og finalen.

Valter Aamodt, Bergens Tidende


Vagn Holmboe: Capriccio for klarinett og klaver, op. 177

Drammen Folkebibliotek (Musikkens Venner)

Med Kjell Magne Andersen, klarinett


Sprudlende musikantisk modernisme, særegen skjønnhet, og glitrende spilt. Som resten av konserten.

Martin Haug, Drammens Tidende - Buskeruds Blad


W. A. Mozart: Klaverkonsert i d-moll, K. 466

Collegium Musicum

Håkonshallen, Bergen


[H]ans spill er preget av en dybde og naturlig myndighet som ga likevekt og tyngde til den jagende uro i nettopp denne klaverkonserten.

Anton Chr. Meyer, Morgenavisen


Carl Reinecke: Trio for klarinett, horn og klaver, op. 274

Håkonshallen, Bergen

Med Stein Olav Henrichsen, klarinett; Vidar Olsen, horn


[E]t stemningsfullt og vakkert verk som musikerne lyktes å tilføre den dynamiske spenst og uttrykksmessige fylde som gjorde fremføringen til en opplevelse.

Reidar Storaas, Bergens Tidende


Franz Schubert: Klaversonate i A-dur op. posth. 120

Håkonshallen, Bergen

Universitetets Aula, Oslo


[A]nslaget [var] meget fleksibelt og nyansert, og finalesatsen ble særdeles livfull med både mandighet og romantisk ynde.

Valter Aamodt, Bergens Tidende


[S]onaten som helhet fikk (...) et romantisk strømmende forløp hvor de stofflige elementer ble stillet i klar kontrast. Særlig ømt følte han for andante-satsen, som ble fulgt opp av en festlig oppstemt og glitrende klar finale.

Conrad Baden, Morgenbladet


Robert Schumann: Davidsbündlertänze op. 6

Universitetets Aula, Oslo


i Øyvind Aases tolkning fikk disse atten stykkene all den glede og spontanitet, alle de betagende stemninger og fantasifulle kontraster som preger dem så dypt. I all sin mangfoldighet og lengde er det et krevende verk å spille, men Øyvind Aase mestret vanskelighetene med overlegen beherskelse, og han holdt interessen fanget fra først til sist.

Thoralf Norheim, Aftenposten


Øyvind Aase vant en ny seier. Igjen kom hans evne til musikalsk karakteristikk foredraget stort til gode.

Conrad Baden, MorgenbladetRobert Schumann: Carnaval op. 9

Troldsalen, Bergen


Tolkningen var i alt sitt mangfold overbevisende, hvor skiftende stemninger fikk synge fritt ut.

Sigvard C. Lepsøe, Bergens Tidende


Robert Schumann: Klaversonate op. 11 i fiss-moll

Håkonshallen, Bergen

Universitetets Aula, Oslo


i Schumanns sonate i fiss-moll op. 11 fikk vi fullt ut dokumentert solistens modne musikalske og solide tekniske nivå. Med tilstrekkelig styrke og spenst fikk han et fint driv over de hurtige satsene, og i den vakre adagioen serverte han et meget bra, og ikke minst, et svært personlig foredrag.

Sigvard C. Lepsøe, Bergens TidendeHøydepunktet ble (...) Schumanns klaversonate (...) Øyvind Aase fikk frem den joviale styrke som er i dette verket, samtidig som de mer typisk mediterende linjer ble tankefullt lyriske kontraster (...). Det virket som om musikken lå godt til rette for pianistens lynne, (...).

Morten Gaathaug, AftenpostenDmitrij Sjostakovitsj: Klaverkonsert nr. 2

Bergen Filharmoniske Orkester

Grieghallen, Bergen


[D]en sterkt personlig pregede tolkningen, intenst opplevd og spilt med full beherskelse av de tekniske vanskene, i et samspill med orkesteret så sikkert at begge parter kunne hengi seg helt i utformingen av det musikalske stoffet, var den best tenkelige avslutningen på en festlig konsert.

Anton Chr. Meyer, MorgenavisenIgor Stravinskij: Duo concertant

Håkonshallen, Bergen

Brahesalen, Jönköping, Sverige

Med Birthe Jonsson, fiolin


Musikernes tolkning av verket var spennende og intens. Kontrastene ble utnyttet til fulle, og det hele kulminerte i siste sats der de to skapte en høystemt og begeistret, men samtidig så lyrisk stemning.

Katrine Sæverud, Bergens Tidende


[V]ad vi kanske mest minns i denna något exotiskt och modernistiskt influerade komposition är utan tvivel artisternas hängivna sammansvetsning av pianots och violinens såvitt skilda roller till ett samlat och homogent flöde (...).

Henrik Persson, Jönköpings-PostenIgor Stravinskij: Sonate for klaver (1924)

Troldsalen, Bergen (Musikk Forum)


Utmerket klangbehandling jevnt over, sammen med velplasserte aksentueringer i de rytmisk, heseblesende yttersatsene ga fint liv til partituret.

Sigvard C. Lepsøe, Bergens Tidende


Olav Anton Thommessen: "Please Accept my ears/airs"

Håkonshallen, Bergen (Musikk Forum)

Med Birthe Jonsson, fiolin


Thommessens plutselige dynamiske variasjoner ble maksimalt utnyttet, ikke minst i klaveret, som likevel aldri overdøvet fiolinen.

Katrine Sæverud, Bergens Tidende


 

Copyright © All Rights Reserved